Boekhouden:

Zelf doen of toch laten doen?

Veel ondernemers brengen hun administratie onder bij hun accountant. De administratie wordt in een financieel programma ingeboekt, waarna de accountant de jaarrekening kan samenstellen. Het inboeken van de administratie in een financieel pakket kunt u als ondernemer eventueel ook zelf. Waar moet u aan denken?

Lees meer: Boekhouden - zelf doen of laten doen?

Betalen en betalingstermijn

Klantenservice en een goed contact met uw leveranciers en afnemers is uiteraard een groot goed, maar u hoeft hen natuurlijk niet te helpen rentenieren. Dat betekent dus op tijd uw facturen versturen en zorgen dat ze op tijd betaald worden. Want een incassoprocedure kan nog wel lonen, een deurwaardersprocedure is en blijft natuurlijk een uiterste noodgreep en is bij kleine bedragen vaak niet de moeite waard. Hieronder een aantal tips om dat te voorkomen:

Lees meer: Betalen en betalingstermijn

Tips voor een effectief debiteurenbeleid

Vrijwel iedere ondernemer heeft met slecht betalende debiteuren te maken. U heeft recht op uw geld; u heeft er een prestatie voor verricht en u heeft het nodig om uw eigen kosten te kunnen betalen. Er valt echter het één en ander te voorkomen door een effectief debiteurenbeleid.

Lees meer: Tips voor een effectief debiteurenbeleid

Tips tegen wanbetaling

Nu de economie tegenzit, groeit de kans dat klanten hun facturen te laat of zelfs niet betalen. Dat gaat op zijn minst ten koste van uw liquiditeit. Wat kunt u doen om uw geld te krijgen? 5 Tips tegen wanbetaling.

Lees meer: Tips tegen wanbetaling 


Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (deel 2 van 2)

Incassokosten zijn per 1 juli 2012 wettelijk vastgelegd.
Het was voor 1 juli 2012 niet geregeld hoeveel incassokosten een Nederlands incassobureau in rekening mocht brengen. De incassokosten moesten echter wel in verhouding staan met het factuurbedrag.

Lees meer: Wet normering buitengerechtelijke incassokosten 2


Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (deel 1 van 2)

Onlangs is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop u uw cliënten moet benaderen als zij uw factuur niet op tijd betalen.

De drie meest in het oog springende verandering is de verplichte kosteloze betalingsherinnering of aanmaning met:

Lees meer: Wet normering buitengerechtelijke incassokosten 1

Van correcte factuur naar incassobureau

In de nieuwsbrief “De correcte factuur” kon u lezen hoe u uw facturen kunt optimaliseren om de kans op tijdige betaling te vergroten. Ondanks dat u een overzichtelijke factuur heeft gestuurd, er zullen altijd klanten zijn die niet op tijd betalen. Die moet u een herinnering sturen om hem aan te sporen te betalen. Maar er is nog één stap mogelijk tussen het sturen van de factuur en het sturen van een herinnering, de persoonlijke benadering.

Lees meer: Van correcte factuur naar incassobureau


Correcte factuur wordt sneller betaald

Onduidelijkheid vertraagt de betaling. Het is dus zaak te zorgen dat uw factuur correct is. Een factuur waarop de klant in één oogopslag kan zien hoeveel, wanneer en waarvoor hij moet betalen, zal hij sneller voldoen. Hiermee voorkomt u smoezen als “we hebben nog niet betaald omdat uw factuur niet duidelijk is”. Dat scheelt veel ergernis. Voor beide partijen!

Lees meer: Correcte factuur wordt sneller betaald