Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (deel 1 van 2)

Onlangs is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop u uw cliënten moet benaderen als zij uw factuur niet op tijd betalen.

De drie meest in het oog springende verandering is de verplichte kosteloze betalingsherinnering of aanmaning met:

1) een betalingstermijn van 14 dagen;
2) de vermelding dat incassokosten in rekening zullen worden gebracht;
3) de hoogte van die incassokosten.


Met name de vermelding van de hoogte van de incassokosten zal extra werk voor u meebrengen. Om de hoogte van de incassokosten te berekenen, kunt u gebruik maken van de ‘incassocalculator.xls’ op mijn website of naar www.incassokostenberekenen.nl gaan.

Om te voldoen aan de vereisten van de WIK zou u in een van uw betalingsherinneringen een passage kunnen opnemen met de volgende strekking:

“Wij verzoeken u het openstaande bedrag alsnog binnen 14 dagen na vandaag aan ons te betalen. Als wij het openstaande bedrag niet binnen 14 dagen na vandaag hebben ontvangen, dan zijn wij gerechtigd u een bedrag van € [bedrag] aan incassokosten in rekening te brengen en bent u ons de wettelijke rente verschuldigd over het gehele openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur.”
Indien u uw cliënten geen BTW in rekening kunt brengen, dan dient u tevens een passage op te nemen met de volgende strekking:

“De BTW over de hierboven genoemde incassokosten kunnen wij niet verrekenen. Dit betekent dat, als wij onze vordering uit handen geven, de incassokosten zullen worden verhoogd met een percentage dat gelijk staat aan de te berekenen BTW.”

Wet Incassokosten (WIK)
De WIK is in werking getreden per 1 juli 2012 en geldt voor:
• betalingsachterstanden van consumenten;
• betalingsachterstanden van zakelijke klanten waarmee geen schriftelijke afspraken over incassokosten zijn gemaakt;
• betalingsachterstanden die zijn ontstaan vanaf 1 juli 2012;
• (buitengerechtelijke) incassokosten.

De WIK geldt niet voor:
• betalingsachterstanden van zakelijke klanten waarmee schriftelijke afspraken over incassokosten zijn gemaakt (bijv. algemene voorwaarden of overeenkomst);
• betalingsachterstanden die al bestonden op 1 juli 2012.

Wat verandert er met de WIK?
Na het verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn moet in het vervolg kosteloos een herinnering of aanmaning worden gestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Deze aanmaning moet de vermelding bevatten dat na die 14 dagen incassokosten in rekening zullen worden gebracht en ook de hoogte van die incassokosten.

NB:
• Als de incassokosten niet in de aanmaning worden genoemd, dan kan daarop later geen aanspraak worden gemaakt!
• De termijn van 14 dagen gaat pas in op het moment van ontvangst van de aanmaning. Het kan daarom verstandig zijn de aanmaning aangetekend te versturen.

Maximale incassokosten
De betalingsachterstand is de basis voor de berekening van de incassokosten. Daarbij geldt een wettelijke bovengrens, ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in algemene voorwaarden of overeenkomst. Het in rekening brengen van incassokosten onder het maximum is uiteraard toegestaan.

Incassokosten volgens staffel
De incassokosten kunnen worden berekend door een percentage van de achterstand te nemen. Het percentage is gestaffeld. Omdat het meestal niet over hele hoge bedragen gaat, heb ik alleen de eerste twee staffels (van in totaal 6 staffels) genoemd:

• tot € 2.500,= bedraagt het percentage 15% (met een minimum van € 40,=);
• over het meerdere van € 2.500,= tot € 5.000,= bedraagt het percentage 10%.

Het volledige overzicht van staffels en bijbehorende bedragen stuur ik u graag toe als u mij daarover een E-mailbericht zendt!

Meerdere betalingsachterstanden
Als er sprake is van meerdere niet betaalde facturen waarvoor nog geen kosteloze aanmaning is gestuurd, dan moeten de bedragen van de openstaande facturen bij elkaar worden opgeteld. Over het totaalbedrag kunnen de incassokosten worden berekend. Voor de totale achterstand dient dan één aanmaning te worden gestuurd met een be-talingstermijn van 14 dagen.
Worden nieuwe facturen vervolgens ook niet betaald, dan kunnen voor die volgende facturen, uiteraard na de verplichte kosteloze aanmaning, opnieuw incassokosten in rekening worden gebracht.

Achterstand deels betaald
Als een deel van de achterstand binnen 14 dagen na de kosteloze aanmaning wordt betaald, dan mogen uitsluitend over het restant incassokosten in rekening worden gebracht.

BTW
Indien u voor uw werkzaamheden niet BTW-plichtig bent en BTW dus niet kunt verrekenen, dan dient u in de kosteloze aanmaning te vermelden dat de incassokosten zullen worden verhoogd met BTW.

Wat blijft hetzelfde?

Opbouw incassokosten
De opbouw van de incassokosten mag u zelf blijven bepalen. Noemt u het liever administratiekosten, dan mag dat ook. U mag de incassokosten ook stapsgewijs in rekening brengen, mits het totaalbedrag maar niet boven het maximum uitkomt.

Gewone herinnering
Het blijft toegestaan om, voordat u gaat aanmanen, eerst een ‘gewone’ herinnering (zonder kosten) te sturen. Denkt u er wel aan dat u dan in het vervolg nog rekening moet houden met de verplichte kosteloze aanmaning en een betaaltermijn van 14 dagen.

De nieuwe incassoprocedure
1. u stuurt een factuur;
2. de factuur wordt niet op tijd betaald;
3. u stuurt een herinnering (zonder kosten) ;
4. u stuurt de verplichte aanmaning met daarin genoemd de incassokosten;
5. u stuurt een ingebrekestelling (optioneel);
6. u geeft uw vordering uit handen.

Uw vordering uit handen
Zodra u uw vordering aan Breunissen Vroegop uit handen geeft, brengen wij uw klant de incassokosten uit uw verplichte kosteloze aanmaning conform de staffel in rekening en proberen wij ook deze incassokosten te incasseren.

Voor onze werkzaamheden brengen wij u een incassoprovisie in rekening van 10% met een minimum van € 40,00 en maximaal de conform de staffel in rekening gebrachte incassokosten (excl. BTW).
Grondslag voor de berekening van de incassoprovisie is het geïncasseerde bedrag minus de gemaakte kosten.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig met het automatiseren of aanpassen van uw facturen?
Neem dan gerust contact op via de contactpagina.

Met dank aan: Breunissen Vroegop Gerechtsdeurwaarders Incasso

 

Opmerkingen   

 
0 #1824 TerryRip 12-06-2024 17:09
Discover reliable erectile dysfunction treatment with cialis 20 mg: https://medcialisscience.com/ from our trusted store. We ensure fast delivery and protect your privacy with discreet packaging. Enjoy competitive rates and superior customer service. Order cialis tadalafil generic: https://medcialisscience.com/ today for a boost in confidence.
Citeer
 
 
0 #1823 TerryRip 12-06-2024 15:14
Boost your sexual wellness with premium generic cialis pills: https://medcialisscience.com/ from our secure online store. We ensure fast delivery and protect your privacy with discreet service. Enjoy competitive prices and superior customer care. Purchase generic cialis for sale: https://medcialisscience.com/ today for a fulfilling experience.
Citeer
 
 
0 #1822 Robertler 12-06-2024 13:58
Enhance your intimate moments with high-quality generic cialis without a prescription: https://medcialisscience.com/ from our secure online store. We provide quick, discreet delivery and excellent customer care. Benefit from our affordable prices and reliable transactions. Buy cheapest cialis generic: https://medcialisscience.com/ now for a confident and satisfying experience.
Citeer
 
 
0 #1821 JohnnyWak 12-06-2024 00:37
Discover the benefits of п»їedmenbiolabs .com: https://edmenbiolabs.com/. Improve your performance and enjoy more fulfilling intimate moments.
Citeer
 
 
0 #1820 JohnnyWak 11-06-2024 22:53
Revitalize passion with generic viagra: https://edmenbiolabs.com/. Enhance your performance discreetly and confidently.
Citeer
 
 
0 #1819 LarryApema 06-03-2024 03:27
Rediscover confidence and satisfaction with the help of cheap viagra: https://minanebgaf.wordpress.com/ . Find your perfect fit now.
Citeer
 
 
0 #1818 LarryApema 05-03-2024 18:57
Looking for reliable viagra without a doctor prescription: https://minanebgaf.wordpress.com/ options? Explore our range for guaranteed satisfaction.
Citeer
 
 
0 #1817 Alfredtop 04-03-2024 12:53
Dive into the action at our Mexican casino site. With immersive graphics and pulse-pounding sound effects, you'll feel like you're in the heart of the action. juego de casino gratis: https://calientecasinoenlinea.mx/ esto es lo que te diferencia de los demas.
Citeer
 
 
0 #1816 Alfredtop 04-03-2024 10:43
Experience the ultimate in online gaming at our top-rated Mexican casino. From slots to table games, we've got everything you need for an unforgettable gambling experience. jue go de casino: https://calientecasinoenlinea.mx/ la clave para una buena vida.
Citeer
 
 
0 #1815 Alfredtop 03-03-2024 20:24
Experience the magic of online gaming at our Mexican casino site. With enchanting themes and captivating gameplay, you'll be transported to a world of fantasy and fun. mxwin casino: https://calientecasinoenlinea.mx/ tienes todo lo mejor.
Citeer
 
 
0 #1814 Alfredtop 03-03-2024 16:37
Get in on the action at our Mexican online casino. With state-of-the-ar t technology and seamless gameplay, the future of gaming is here. caliente casino en linea: https://calientecasinoenlinea.mx/ te da mas.
Citeer
 
 
0 #1813 Alfredtop 02-03-2024 14:39
Join the party at our Mexican casino platform. With lively animations and immersive sound effects, you'll feel like you're celebrating every time you win. calienteca sino: https://calientecasinoenlinea.mx/ tu camino hacia el exito.
Citeer
 
 
0 #1812 Alfredtop 02-03-2024 00:39
Get ready to hit the jackpot at our sizzling Mexican online casino! With a wide range of thrilling games and irresistible bonuses, the excitement never stops. casino royale: https://calientecasinoenlinea.mx/ tu camino hacia el exito.
Citeer
 
 
0 #1811 DavidFuefe 01-03-2024 12:23
Experience the rush of adrenaline at our Mexican casino site. With fast-paced action and heart-pounding excitement, you'll never want to stop spinning the reels. casino online: https://calientecasinoa.com/ tu camino hacia el exito.
Citeer
 
 
0 #1810 DavidFuefe 01-03-2024 08:04
Immerse yourself in the glitz and glamour of our Mexican casino site. With Hollywood-inspi red themes and blockbuster payouts, you'll feel like a star with every spin. caliente mx: https://calientecasinoa.com/ la clave para una vida lujosa.
Citeer
 
 
0 #1809 BruceSed 19-02-2024 08:30
Discover the excitement of online gambling at our Mexican casino site. With secure payments and 24/7 customer support, you can play with confidence and peace of mind. boo casino: https://calientecasinoa.com/ esto es lo que te diferencia de los demas.
Citeer
 
 
0 #1808 BruceSed 19-02-2024 00:36
Win big and live the dream at our Mexican online casino. With life-changing jackpots and thrilling tournaments, fortune favors the bold. gametwist casino gratis: https://calientecasinoa.com/ la clave para una buena vida.
Citeer
 
 
0 #1807 JefferyflOff 17-02-2024 03:00
Win big and live large at our Mexican online casino. With massive jackpots and thrilling tournaments, the sky's the limit when you play with us. casino caliente🔥: https://calientecasinoa.com/ la riqueza esta a tus pies.
Citeer
 
 
0 #1806 JefferyflOff 16-02-2024 22:13
Join the winning streak at our Mexican online casino. With lucrative bonuses and lightning-fast payouts, there's never been a better time to play. bet mГ©xico casino: https://calientecasinoa.com/ te lo mereces.
Citeer
 
 
0 #1805 Brianfotly 15-02-2024 10:05
Win big and live the dream at our Mexican online casino. With life-changing jackpots and thrilling tournaments, fortune favors the bold. mxwin casino: https://calientecasinoa.com/ la clave para una buena vida.
Citeer
 
 
0 #1804 Brianfotly 15-02-2024 00:38
Win big and win often at our Mexican online casino. With generous payouts and thrilling tournaments, the sky's the limit when you play with us. betway casino: https://calientecasinoa.com/ te da mas.
Citeer
 
 
0 #1803 Eleanoraxoro 12-02-2024 22:58
Regards! Great information.
bc game wallet https://bcgame.milesnice.com/
Citeer
 
 
0 #1802 Eleanoraxoro 12-02-2024 12:13
Thanks a lot, Fantastic information!
bc football game parking https://bcgame.milesnice.com/
Citeer
 
 
0 #1801 Eleanoraxoro 11-02-2024 18:18
Wow all kinds of helpful advice!
bc syracuse game https://bcgame.milesnice.com/
Citeer
 
 
0 #1800 Eleanoraxoro 11-02-2024 17:02
Beneficial tips. Appreciate it.
bc game code 2023 https://bcgame.milesnice.com/
Citeer
 
 
0 #1799 Eleanoraxoro 10-02-2024 21:04
Useful advice. Cheers!
bc game reviews https://bcgame.milesnice.com/
Citeer
 
 
0 #1798 Eleanoraxoro 10-02-2024 19:07
Terrific posts. Regards!
score in bc lions game https://bcgame.milesnice.com/
Citeer
 
 
0 #1797 Paulanek 08-02-2024 08:52
Appreciate it, Plenty of data. more hints
Citeer
 
 
0 #1796 Eleanoraxoro 07-02-2024 18:42
Nicely put. Cheers!
bc game withdrawal https://bcgame.milesnice.com/
Citeer
 
 
0 #1795 Eleanoraxoro 07-02-2024 14:24
Wonderful stuff. Many thanks.
bc game plinko https://bcgame.milesnice.com/
Citeer
 
 
0 #1794 Rosaleebon 07-02-2024 00:42
Nicely put, Regards!
bc game tickets bc game crypto casino: https://bcgame.milesnice.com/ bc game mirror
Citeer
 
 
0 #1793 Rosaleebon 07-02-2024 00:34
Amazing plenty of excellent information!
bcgame bc game: https://bcgame.milesnice.com/ ШЁШ§ШІЫЊ bc game
Citeer
 
 
0 #1792 Paulanek 06-02-2024 20:34
Great data, Appreciate it. read more
Citeer
 
 
0 #1791 Paulanek 05-02-2024 14:47
You made your point very clearly.! try this website
Citeer
 
 
0 #1790 Rosaleebon 05-02-2024 00:20
Thank you. Wonderful information.
bc game withdrawal time bc game crypto: https://bcgame.milesnice.com/ yale bc hockey game
Citeer
 
 
0 #1789 Rosaleebon 04-02-2024 23:20
You expressed this effectively!
bc game crypto bc game зеркало: https://bcgame.milesnice.com/ bc game legit
Citeer
 
 
0 #1788 HaliaKarry 04-02-2024 11:40
Incredible tons of useful material!
bc game promo code no deposit bc game mirror bc game tonight
Citeer
 
 
0 #1787 HaliaKarry 04-02-2024 10:28
This is nicely put. !
bc hockey game schedule bc game apk score bc lions game today
Citeer
 
 
0 #1786 HaliaKarry 03-02-2024 20:08
Wonderful forum posts. Regards!
usc bc football game bc game apk download latest version bcgame com
Citeer
 
 
0 #1785 HaliaKarry 03-02-2024 18:15
Awesome information. With thanks!
bc game crash strategy bc lions game bc game tricks
Citeer
 
 
0 #1784 HaliaKarry 03-02-2024 00:34
Whoa tons of superb advice!
bc game shitcode 2023 bc game app download bc lions game today
Citeer
 
 
0 #1783 HaliaKarry 03-02-2024 00:28
Superb data, Thanks a lot.
bc game strategy bc game codes bc game score
Citeer
 
 
0 #1782 HaliaKarry 02-02-2024 01:14
You actually expressed that effectively!
bc game bcd unlock clemson bc game on tv hockey game victoria bc
Citeer
 
 
0 #1781 HaliaKarry 01-02-2024 22:05
You've made your stand very nicely!.
hockey game victoria bc bc game app download ШЁШ§ШІЫЊ bc game
Citeer
 
 
0 #1780 HaliaKarry 01-02-2024 17:19
Nicely voiced genuinely! !
sweet codes bc game bc football game bu bc hockey game tickets
Citeer
 
 
0 #1779 HaliaKarry 01-02-2024 12:42
This is nicely said. .
is bc game legal in us is bc game legal in us wake forest bc game
Citeer
 
 
0 #1778 HaliaKarry 31-01-2024 13:51
Many thanks, Plenty of knowledge!
bcgame com shitcode bc game bc fsu game
Citeer
 
 
0 #1777 HaliaKarry 31-01-2024 10:54
You definitely made your point.
bc game sign up bc game bc game scam
Citeer
 
 
0 #1776 HaliaKarry 30-01-2024 16:33
Very good info, Thanks a lot.
who won the bc lions game tonight t bc game bc lions next game
Citeer
 
 
0 #1775 HaliaKarry 30-01-2024 11:11
Truly loads of fantastic material!
primitive era 10000 bc game bc football game shitcode bcgame
Citeer
 
 
0 #1774 HaliaKarry 30-01-2024 01:28
Cheers, I value this!
bc game shit codes bc game affiliate program bc game login
Citeer
 
 
0 #1773 HaliaKarry 30-01-2024 00:40
Thanks a lot, An abundance of content.
bc uconn football game bc game app download 1000 bc game
Citeer
 
 
0 #1772 HaliaKarry 29-01-2024 17:53
Wow plenty of great tips.
bc game casino no deposit bonus codes bc game shitcode bc game
Citeer
 
 
0 #1771 HaliaKarry 29-01-2024 12:38
Fantastic material, Thanks.
bc game bcd unlock ШЇШ§Щ†Щ„Щ€ШЇ bc game bc game free shitcode
Citeer
 
 
0 #1770 HaliaKarry 29-01-2024 01:25
You said it perfectly..
bc game shitcode reddit bc. game bc game promo code
Citeer
 
 
0 #1769 HaliaKarry 28-01-2024 20:35
With thanks, I enjoy it!
bc duke football game video game companies in vancouver bc bc lions game
Citeer
 
 
0 #1768 HaliaKarry 28-01-2024 16:56
You said it very well..
bc bowl game 2016 bc game mirror bc lions game last night
Citeer
 
 
0 #1767 HaliaKarry 28-01-2024 14:56
Appreciate it, Loads of knowledge.
bc game apk download latest version bc game plinko bc game shitcodes
Citeer
 
 
0 #1766 HaliaKarry 27-01-2024 19:12
Fine material. Many thanks!
clemson bc game 2023 t bc game bc game countries
Citeer
 
 
0 #1765 HaliaKarry 27-01-2024 02:21
Whoa lots of beneficial tips.
bc game shitcode bc lions game today bc game start time
Citeer
 
 
0 #1764 HaliaKarry 27-01-2024 01:59
Very good information. Cheers!
bc game download bc game referral bc game
Citeer
 
 
0 #1763 Efrainrit 05-01-2024 23:34
Feeling stressed by everyday anxiety? Discover a new way to serenity with Xanax. Xanax is designed to assist you in managing anxiety. See how Xanax for Better Mental Health: https://xanaxtips.com/ can change your life. Start your path to a calmer existence today!
Citeer
 
 
0 #1762 Efrainrit 05-01-2024 16:43
Looking for peace of mind? Xanax can help. Explore Get The Best Xanax for Reliable Anxiety Treatment: https://xanaxtips.com/ and see how it can improve your life. Start your journey to a stress-free existence today.
Citeer
 
 
0 #1761 Efrainrit 22-12-2023 04:09
Are you in search of reliable anxiety relief? Explore how Xanax can help. Whether your goal is to reduce daily stress, Ease Your Anxiety with Reliable Xanax: https://get-xanax.com/ might be the perfect solution. Start with us today and enjoy a stress-free life!
Citeer
 
 
0 #1760 Efrainrit 21-12-2023 23:07
Are you searching for a way to ease your anxiety? Living with stress and anxiety can be overwhelming, but with the right support, it's definitely achievable. Whether you're struggling with daily stress or seeking long-term relief, Xanax could be the solution you're looking for. Learn how Xanax: Efficient Anxiety Treatment: https://get-xanax.com/ can assist you in achieving peace of mind. Begin your journey towards a more relaxed life today and experience the remarkable benefits for yourself!
Citeer
 
 
0 #1759 Efrainrit 17-12-2023 12:31
Xanax - A reliable solution for easing anxiety. Find out how Control Your Stress with Effective Xanax: https://xanaxtips.com/ can help you achieve stress relief. Take the first step today!
Citeer
 
 
0 #1758 Efrainrit 16-12-2023 20:43
Xanax - A reliable method for reducing anxiety. Find out how Xanax for Better Mental Health: https://xanaxtips.com/ can help you attain stress relief. Take the first step today!
Citeer
 
 
0 #1757 Efrainrit 15-12-2023 23:59
In search of a stress-free life? Xanax could be your solution. Discover how Xanax: Your Partner in Overcoming Anxiety: https://get-xanax.com/ can aid in managing your anxiety. Start your journey towards tranquility today!
Citeer
 
 
0 #1756 Efrainrit 15-12-2023 10:43
Transform your approach to anxiety with Xanax. Whether it's daily stress, see how Buy Xanax for Guaranteed Anxiety Control: https://get-xanax.com/ can make a significant difference. Start your journey to a stress-free life today and experience the benefits yourself!
Citeer
 
 
0 #1755 TarynnLem 11-12-2023 14:24
Seriously a good deal of terrific knowledge.
https://zerkalo-1xbet.website/
Citeer
 
 
0 #1754 TarynnLem 11-12-2023 13:01
Cheers. A good amount of info!
https://zerkalo-1xbet.website/
Citeer
 
 
0 #1753 TarynnLem 10-12-2023 16:02
Awesome data, Regards!
https://zerkalo-1xbet.website/
Citeer
 
 
0 #1752 TarynnLem 10-12-2023 15:44
You stated that effectively!
https://zerkalo-1xbet.website/
Citeer
 
 
0 #1751 Kristinciz 10-12-2023 14:11
With thanks, I value this!
Citeer
 
 
0 #1750 Kristinciz 10-12-2023 02:56
Appreciate it! An abundance of facts.
Citeer
 
 
0 #1749 TarynnLem 09-12-2023 17:48
Many thanks, A lot of tips.
https://zerkalo-1xbet.website/
Citeer
 
 
0 #1748 TarynnLem 09-12-2023 12:29
You actually revealed it effectively.
https://zerkalo-1xbet.website/
Citeer
 
 
0 #1747 TarynnLem 08-12-2023 18:38
Nicely put. Thank you!
https://zerkalo-1xbet.website/
Citeer
 
 
0 #1746 TarynnLem 08-12-2023 13:05
Terrific stuff, Cheers.
https://zerkalo-1xbet.website/
Citeer
 
 
0 #1745 TarynnLem 08-12-2023 01:15
You've made your stand quite well!.
Citeer
 
 
0 #1744 Kristinciz 07-12-2023 22:50
Truly loads of helpful facts.
Citeer
 
 
0 #1743 TarynnLem 07-12-2023 22:04
With thanks. Good stuff.
Citeer
 
 
0 #1742 Kristinciz 07-12-2023 13:20
You said that well!
Citeer
 
 
0 #1741 TarynnLem 07-12-2023 12:59
Thanks. A lot of write ups!
Citeer
 
 
0 #1740 TarynnLem 07-12-2023 11:28
Seriously a lot of amazing facts.
Citeer
 
 
0 #1739 Kristinciz 06-12-2023 18:14
Thanks a lot. Valuable stuff.
Citeer
 
 
0 #1738 TarynnLem 06-12-2023 11:48
You actually revealed this wonderfully.
1xbet english промокоды 1xbet: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet ставка
Citeer
 
 
0 #1737 TarynnLem 06-12-2023 10:22
Very well voiced genuinely. .
1xbet зеркало актуальное на сегодня 1xbet nigeria login: https://zerkalo-1xbet.website/# казино 1xbet скачать
Citeer
 
 
0 #1736 TarynnLem 06-12-2023 01:56
Seriously all kinds of wonderful material.
1xbet скачать приложение на телефон андроид 1xbet зеркало игровые автоматы: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet обзор
Citeer
 
 
0 #1735 Kristinciz 06-12-2023 00:44
You actually suggested this very well!
Citeer
 
 
0 #1734 TarynnLem 05-12-2023 20:30
Nicely put, Regards!
download 1xbet скачать мобильный 1xbet: https://zerkalo-1xbet.website/# бк 1xbet
Citeer
 
 
0 #1733 TarynnLem 05-12-2023 13:57
Really quite a lot of terrific knowledge.
1xbet ios в какие слоты лучше играть на 1xbet: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet promo code 2023
Citeer
 
 
0 #1732 TarynnLem 05-12-2023 11:04
You reported it terrifically.
1xbet зеркало скачать на андроид мобильная как восстановить google authenticator 1xbet: https://zerkalo-1xbet.website/# how to withdraw from 1xbet in nigeria
Citeer
 
 
0 #1731 TarynnLem 05-12-2023 03:03
Really many of wonderful tips.
самые выигрышные слоты в 1xbet 1xbet скачать казино: https://zerkalo-1xbet.website/# войти на сайт 1xbet
Citeer
 
 
0 #1730 Kristinciz 05-12-2023 00:46
Whoa all kinds of amazing knowledge.
где вводить промокод в 1win 1win онлайн: https://1winzerkalo.online/# 1win зеркало на сегодня
Citeer
 
 
0 #1729 TarynnLem 04-12-2023 20:31
Thank you, Ample stuff!
скачать 1xbet через зеркало 1xbet login: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet casino
Citeer
 
 
0 #1728 TarynnLem 04-12-2023 16:22
Superb posts. With thanks!
how to get my promo code on 1xbet как вывести с 1xbet: https://zerkalo-1xbet.website/# в какие слоты лучше играть на 1xbet
Citeer
 
 
0 #1727 TarynnLem 04-12-2023 11:59
Valuable advice. Many thanks.
1xbet giris 1xbet вывод одобрен но деньги не пришли: https://zerkalo-1xbet.website/# 1xbet зеркало рабочее на сегодня 2023
Citeer
 
 
0 #1726 BlaizeJag 04-12-2023 08:05
With thanks! Quite a lot of posts.
1win ракета бонусы казино 1win ваучер 1win получить
Citeer
 
 
0 #1725 Falconbreag 04-12-2023 05:13
Amazing loads of terrific advice!
1win lucky jet hack 1win официальный сайт скачать: https://1winvhod.online/# 1win aposta
Citeer
 
 
0 #1724 TarynnLem 04-12-2023 01:32
Nicely put. Many thanks!
1xbet зеркало скачать на андроид бесплатно 1xbet download 1xbet ставки на киберспорт
Citeer
 
 
0 #1723 TarynnLem 03-12-2023 21:09
Incredible many of terrific data!
скачать 1xbet официальный сайт 1xbet вход на сегодня 1xbet мобильная версия скачать ru
Citeer
 
 
0 #1722 Tariqalifs 03-12-2023 18:06
Superb information. Kudos.
1win 1win скачать android cloud9 1win
Citeer
 
 
0 #1721 Falconbreag 03-12-2023 17:59
Awesome information. Many thanks.
1win как скачать как скачать 1win: https://1winvhod.online/# как вывести бонусы с 1win
Citeer
 
 
0 #1720 TarynnLem 03-12-2023 14:15
Regards! Numerous write ups!
1xbet скачать бесплатно приложение официальный сайт 1xbet отзывы скачать 1xbet mobile на андроид
Citeer
 
 
0 #1719 TarynnLem 03-12-2023 13:24
This is nicely said! !
1xbet вход в личный кабинет 1xbet официальный сайт скачать 1xbet вход на сегодня
Citeer
 
 
0 #1718 Tariqalifs 03-12-2023 11:19
Good posts, Thanks!
1win tricked прогноз как потратить бонусы казино 1win 1win é confiavel
Citeer
 
 
0 #1717 TarynnLem 02-12-2023 22:42
Wonderful info. Cheers!
1xbet ставки на футбол скачать 1xbet на айфон 1xbet скачат
Citeer
 
 
0 #1716 Gradymaics 02-12-2023 21:26
You definitely made the point.
как воспользоваться бонусами 1win 1win cs промокод 1win 2023
Citeer
 
 
0 #1715 Gradymaics 02-12-2023 14:49
Seriously all kinds of great material!
тестирую 1вин 1win 1win промокод 2024 1win отзывы как использовать бонусы в 1win
Citeer
 
 
0 #1714 TarynnLem 02-12-2023 12:43
Truly plenty of fantastic data.
1xbet сайт скачать приложение 1xbet вход на сайт мобильная версия 1xbet android app
Citeer
 
 
0 #1713 KailaNeoRp 02-12-2023 12:05
Nicely put. Regards!
1win мобильное приложение скачать бесплатно на андроид 1win cloud9: https://1winoficialnyj.website/# 1win развод
Citeer
 
 
0 #1712 KailaNeoRp 02-12-2023 01:17
Fantastic stuff. Thanks a lot!
1win lucky jet игра 1win apostas: https://1winoficialnyj.website/# 1win все еще топовое проверка 1win зеркало
Citeer
 
 
0 #1711 Mordrayansfabox 02-12-2023 01:05
Thanks. I enjoy it.
1win войти зеркало авиатор 1win 1win зеркало сайта работающее
Citeer
 
 
0 #1710 Mordrayansfabox 01-12-2023 18:42
You expressed this exceptionally well.
1win az 1win рабочее зеркало 1win зеркало рабочее на сегодня прямо online
Citeer
 
 
0 #1709 Dorwrera 01-12-2023 16:05
Many thanks! A good amount of data!
бонусы казино 1win как обменять 1win coin: https://1winoficialnyj.site/# обзор актуальные бонусы 1win 2024 промокод 1win на сегодня
Citeer
 
 
0 #1708 TarynnLem 01-12-2023 14:06
Terrific info, With thanks.
1xbet mirror 1xbet зеркало актуальное 1xbet зеркало рабочее на сегодня бесплатно
Citeer
 
 
0 #1707 TarynnLem 01-12-2023 08:20
You made your point!
1xbet affiliates login 1xbet официальный сайт мобильная версия 1xbet зеркало на сегодня прямо сейчас
Citeer
 
 
0 #1706 Dorwrera 01-12-2023 05:13
You actually reported this very well!
1win как играть на бонусы 1win rmr: https://1winoficialnyj.site/# как снять деньги с 1win
Citeer
 
 
0 #1705 Atifabup 01-12-2023 04:50
Thanks a lot, Wonderful stuff.
зайти в 1win 1win онлайн ваучер 1win
Citeer
 
 
0 #1704 AtlGek 30-11-2023 19:36
Thanks a lot! Useful stuff.
forze 1win прогноз https://1winvhod.online/ 1win voucher code
Citeer
 
 
0 #1703 TarynnLem 30-11-2023 14:32
You said it adequately..
1xbet affiliate programs 1xbet официальный сайт мобильная версия 1xbet apk download for android
Citeer
 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen